Teatr Lalek Banialuka dysponuje dwoma salami widowiskowymi:

  • Duża Scena 213 numerowanych miejsc
  • Scena na Piętrze 130 nienumerowanych miejsc

 UWAGA: W dni robocze miejsca na widowniach obu sal wskazują pracownicy teatru.

 


 

 REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW INDYWIDUALNYCH

 KASA          
 poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 – 16:00
 niedziela w godzinach 9:00 – 12:00
 tel. +48 33 815 09 15, +48 33 822 10 47

 IMPRESARIAT
 poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00
 tel. +48 33 815 09 15, +48 33 822 10 47
 e-mail: [email protected]
 
 UWAGA

 Bilety rezerwowane osobiście i telefonicznie na spektakle w niedzielę, należy wykupić do czwartku poprzedzającego ten termin. Po tym czasie   rezerwacje będą anulowane.

 W SYSTEMIE SPRZEDAŻY ON-LINE 

 Sprzedaż on-line w chwili obecnej obejmuje bilety na niedzielne przedstawienia oraz wybrane spektakle w inne dni tygodnia.
 W REPERTUARZE należy kliknąć „kup bilet”, aby przejść do systemu zakupu biletów.
 UWAGA: Kupującemu bilety w systemie on-line nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionych biletów (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja   2014 r. o prawach

 konsumenta - Dz.U. z 2014 roku poz. 827 z późn. zm.). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedstawienie zostaje odwołane przez Teatr.
 


 

 PROGRAM „RODZINA+” W BIELSKU-BIAŁEJ
 Osoby korzystające z programy „Rodzina+” (po okazaniu karty wydanej wyłącznie przez UM w Bielsku-Białej) mogą dokonać zakupu biletu z 50%   zniżką wyłącznie w kasie biletowej.

 


 

 Osoby korzystające z programu "Weteran Plus" (po okazaniu karty) mogą dokonać zakupu biletu z 50% zniżką wyłącznie w kasie biletowej.

 


 

 PROGRAM „MIEJSCE PRZYJAZNE DLA SENIORÓW” W BIELSKU-BIAŁEJ

 W związku z przystąpieniem Teatru Lalek Banialuka do Programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”, każdy senior ma możliwość zakupu biletu   ze zniżką w wysokości 5,00 zł na każde przedstawienie – z wyjątkiem prezentacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.

 Podstawę sprzedaży biletu ze zniżką stanowić będzie okazanie imiennej „Karty Seniora”.

 

 

  UWAGA:

  Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.

  Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia przedstawienia lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba (która nie          weszła na spektakl) nie ma prawa do zwrotu uiszczonej ceny biletu ani możliwości przepisania biletu na inny  termin.

 

  Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z Regulaminem rezerwacji i zakupu biletów w Teatrze Lalek Banialuka.
  

 
 

 REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Rezerwacja grupowa dotyczy klas szkolnych i wycieczek zorganizowanych.
 2. Rezerwacji grupowej można dokonać osobiście lub telefonicznie w impresariacie teatru tel. 33 815 09 15 w godzinach 8:00 – 16:00.
 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie ustalonym z Impresariatem.
 4. Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia Teatru o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów.

 
 
 
 

NOWE CENY BILETÓW NA SPEKTAKLE TEATRU LALEK BANIALUKA


PRZEDSTAWIENIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

 

 

L.P.

TYTUŁ

CENA BILETU GRUPOWEGO

CENA BILETU INDYWIDUALNEGO

DZIECI

DOROŚLI

1

Baśń o Rycerzu bez Konia

17 zł

19 zł

24 zł

2

Brzydkie Kaczątko

17 zł

19 zł

24 zł

3

Chłopiec z gwiazd

17 zł

19 zł

24 zł

4

Diabelskie figle

17 zł

19 zł

24 zł

5

Jaś i Małgosia

17 zł

19 zł

24 zł

6

Jestem Aki

17 zł

19 zł

24 zł

7

Koziołek Matołek

17 zł

19 zł

24 zł

8

Krawiec Niteczka

17 zł

19 zł

24 zł

9

Król Maciuś Pierwszy

17 zł

19 zł

24 zł

10

Księga dżungli

17 zł

19 zł

24 zł

11

Księżniczka na ziarnku grochu

17 zł

19 zł

24 zł

12

Ojczyzna

17 zł

19 zł

24 zł

13

Pchła Szachrajka

17 zł

19 zł

24 zł

14

Piękna i Bestia

17 zł

19 zł

24 zł

15

Po nitce do kłębka

17 zł

19 zł

24 zł

16

Robinson

17 zł

19 zł

24 zł

17

Smacznego, proszę Wilka!

17 zł

19 zł

24 zł

18

Smok Bonawentura

17 zł

19 zł

24 zł

19

Trzy Świnki czyli magia teatru

17 zł

19 zł

24 zł

20

Tutu

17 zł

19 zł

24 zł

21

Tuwim i …

17 zł

19 zł

24 zł

22

Tygrys Pietrek

17 zł

19 zł

24 zł

23

Tymoteusz wśród ptaków

17 zł

19 zł

24 zł

24

Wąż

17 zł

19 zł

24 zł

25

Zielony Wędrowiec

17 zł

19 zł

24 zł

26

Buratino

19 zł

22 zł

28 zł

27

Mr Scrooge

19 zł

22 zł

28 zł

28

Pierścień i róża

19 zł

22 zł

28 zł

29

Augustus

22 zł

28 zł

32 zł

30

Ballady i romanse

22 zł

28 zł

32 zł

31

Oresteja?

22 zł

28 zł

32 zł

32

Sen nocy letniej

22 zł

28 zł

32 zł

33

Tristan i Izolda

22 zł

28 zł

32 zł

34

Zielona Gęś

22 zł

28 zł

32 zł

 
* dotyczy klas szkolnych i wycieczek zorganizowanych w dni powszednie.
** dotyczy klas szkolnych i wycieczek zorganizowanych w weekendy
 
                                             
 

 

 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.