BLIŻEJ TEATRU

TEATR LALEK BANIALUKA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH POKAZUJĄCYCH TEATR LALKOWY OD KULIS

 

W ramach spotkań z teatrem proponujemy:

 

  • oprowadzanie po magicznych miejscach teatru,
  • warsztaty aktorskie,
  • warsztaty animacji,
  • warsztaty ekologiczno-teatralne,
  • warsztaty teatru cieni.

 

ZAJĘCIA PROWADZĄ ZNANI I LUBIANI ARTYŚCI BANIALUKI !
 MAGICZNE
MIEJSCA TEATRU

WARSZTATY
AKTORSKIE

WARSZTATY
ANIMACJI

WARSZTATY
EKOLOGICZNO-TEARTRALNE

WARSZTATY
TEATRU CIENI

 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.