Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

ul. Adama Mickiewicza 20
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 822 10 47
[email protected]

 

NIP 547-004-63-73

NR KONTA BANKOWEGO:
mBank Odział w Bielsku-Białej
45 1140 1049 0000 5019 2700 1001

 

BILETY 

IMPRESARIAT:
poniedziałek  piątek w godz. 8:00 – 16:00
tel. +48 33 815 09 15, +48 33 822 10 47
[email protected]

KASA:
poniedziałek  piątek w godz. 8:00 – 16:00
niedziela w godz. 9:00 – 12:00
tel. +48 33 815 09 15, +48 33 822 10 47


 

 

 
 

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Jacek Popławski
[email protected]

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
Bogusława Hankus
[email protected]

Kierownik Impresariatu
Wanda Szalbot
[email protected]

Kierownik Techniczny
Marek Ziarko
[email protected]

Promocja i reklama oraz kontakty z mediami
Sabina Piskorek
[email protected]

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI LALKARSKIEJ

Rafał Sakowski
[email protected]

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.