HISTORIA TEATRU
 

Teatr Lalek Banialuka jest jednym z najstarszych teatrów lalek w Polsce i jednym z najbardziej znanych w kraju i na świecie. Założyli go w 1947 roku artyści plastycy Jerzy Zitzman i Zenobiusz Zwolski. Plastyczny rodowód teatru na wiele dziesięcioleci zadecydował o artystycznym obliczu Banialuki. Ze swoimi przedstawieniami Banialuka odwiedziła kilkadziesiąt krajów świata, wśród nich Japonię, Chile i Stany Zjednoczone. Uczestniczyła w najbardziej prestiżowych festiwalach teatralnych, m.in. w Edynburgu, Awinionie, Cividale Nowym Jorku i Charleville-Mezieres. Zdobyła wiele najwyższych nagród i wyróżnień na najbardziej renomowanych przeglądach. Z teatrem współpracowało i współpracuje grono wybitnych artystów. W Banialuce powstają duże przedstawienia teatralne, w wieloosobowej obsadzie aktorskiej, zaskakujące inscenizacyjnym rozmachem, bogactwem środków formalnych i wysmakowaną plastyką. Przyciągają zarówno publiczność młodszą jak i młodzież, dla której oferta repertuarowa Banialuki jest niezmiernie atrakcyjna. Spektakle ceni tak publiczność jak i krytycy, czego wyrazem są także przyznawane Banialuce prestiżowe nagrody artystyczne.
Od 1966 roku Banialuka jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek, jednego z najważniejszych przeglądów lalkarskich świata. 

TEATR KIEDYŚ


 

HISTORIA FESTIWALU

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, organizowany przez Teatr Lalek Banialuka, od 1966 roku jest autentycznym i zawsze oczekiwanym świętem zarówno teatralnego środowiska jak i  mieszkańców Bielska-Białej.  Co dwa lata w naszym mieście goszczą najznamienitsze zespoły teatru lalkowego i szeroko pojętego teatru plastycznego z całego  świata.

Festiwal powstał w czasach, gdy formujące się dopiero polskie lalkarstwo otwierało się na bogatą światową tradycję i poznawało sztukę teatru lalek, już wtedy oferując zagranicy swój młody, ale wyraźnie ukształtowany artystyczny teatr – tworzony przez wybitnych inscenizatorów i plastyków. W latach 60., 70. i 80. był jedynym w Europie miejscem spotkania teatrów z Wschodu i z Zachodu oraz konfrontacji  europejskiego teatru lalek z teatrem światowym. Na przestrzeni lat podczas bielskich spotkań gościli, a często debiutowali,  wszyscy najznakomitsi artyści, dziś tworzący historię światowego teatru lalek.

Prezentowane widowiska adresowane są do szerokiej publiczności. W programie znajdują się zarówno spektakle dla dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych. Odzwierciedleniem tej bogatej oferty są trzy składy jury oceniające festiwalowe prezentacje i przyznające swoje nagrody: Jury Profesjonalne, Jury Młodych Krytyków oraz Jury Dziecięce.

Każdą edycję Festiwalu wzbogacają liczne imprezy towarzyszące - wystawy, warsztaty, koncerty czy projekcje filmowe.

Nieodzownym elementem bielskich spotkań są panele dyskusyjne poświęcone problematyce teatru lalek. Przybyli na Festiwal krytycy teatralni, dyrektorzy teatrów i festiwali oraz festiwalowa publiczność mają możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami oraz pomysłami dotyczącymi szeroko rozumianej sztuki lalkarskiej w ten sposób kontynuując najlepsze tradycje bielskiego festiwalu dawniej nazywanego „uniwersytetem lalkarstwa”.

Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej: Lucyna Kozień

 

Najbliższa edycja festiwalu – maj 2020

 
 
TEATR DZIŚ


ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.