Udział Teatru Lalek Banialuka w przeglądach i festiwalach w 2015 roku:


   Udział w XXI Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Wąż" Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny, Scena przy Nowym Świecie

   Udział w XXXVII Krośnieńskich Spotkaniach Teatralnych – edycja wiosenna – prezentacja przedstawienia "Koziołek Matołek 2" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

   Udział w XXXVII Krośnieńskich Spotkaniach Teatralnych – edycja wiosenna – prezentacja przedstawienia "Koziołek Matołek 2" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

   Udział w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu – prezentacja przedstawienia "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reżyserii Mariána Pecko - Opole, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Duża Scena

   Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA 2015 w Rzeszowie – prezentacja przedstawienia "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reżyserii Mariána Pecko - Rzeszów, Teatr Maska

    

        Nagrody dla Teatru Lalek Banialuka  w 2015 roku:


    Udział w XXI Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Wąż" Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny, Scena przy Nowym Świecie

    Udział w XXXVII Krośnieńskich Spotkaniach Teatralnych – edycja wiosenna – prezentacja przedstawienia "Koziołek Matołek 2" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

    Udział w XXXVII Krośnieńskich Spotkaniach Teatralnych – edycja wiosenna – prezentacja przedstawienia "Koziołek Matołek 2" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Krosno, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

    Udział w XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu – prezentacja przedstawienia "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reżyserii Mariána Pecko - Opole, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Duża Scena

    Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA 2015 w Rzeszowie – prezentacja przedstawienia "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reżyserii Mariána Pecko - Rzeszów, Teatr Maska

    • Nagroda „Złota Maska” w kategorii Spektakl dla młodych widzów dla spektaklu "Pierścień i róża" Williama M. Thackeray’a w reżyserii Pawła Aignera

    • Nagroda Jury XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu dla Pavola Andraško za dekoracje do przedstawienia „Sen nocy letniej” Teatru Lalek Banialuka.

    • ATEST, czyli Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego przyznawany przez Polski Ośrodek ASSITEJ -  Międzynarodowe Stowarzyszenie Teatrów dla Dzieci i Młodzieży za rok 2013 dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie "Sen nocy letniej" ( reżyseria  Marián Pecko, lalki i kostiumy Eva Farkašová, dekoracje Pavol Andraško, muzyka Robert Mankovecký)

     


     

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

    Samorządowa Instytucja Kultury

    Newsletter

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
    Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


      

    Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.